Affaldsreglement

Næstved Kommune har besluttet, at alle husstande skal sorteres deres affald i 4 fraktioner (som de betegner det).

• Glas, hård plast og metal

• Papir og mindre pap

• Organisk affald – madaffald

• Restaffald

Til opfyldelse af dette har Ejerforeningen etableret 3 affaldsøer med nedgravede containere, også kaldet molokker. De er placeret ved Parkvej 2, 14 og 26.

II den omdelte sorteringsguide fra Næstved Kommune er beskrevet hvorledes sortering skal foretages.

Brugte batterier:

Ved affaldsøerne forefindes en beholder til brugte batterier

Elektronikaffald:

Skal sorteres fra alt andet affald og skal henkastes i de 2 containere som er placeret ved viceværtens garage, ved legepladsen.

Farligt affald:

Spray dåser m.v. som i sorteringsguiden er betegnet sm farligt affald skal afleveres på Næstved Kommunes genbrugsplads alternativt har foreningen placeret en container på containerpladsen ved Parkvej 20 til formålet.

Risiko ved overtrædelse:

Overtrædelse af reglement kan koste forhøjede fællesudgifter bl.a. til ekstra udgift til vicevært (sorteringsarbejde), evt. tillægsgebyr til renovationsfirma (hvis de får ekstra sorteringsarbejde).

Egen ansvarlighed:

Udover ovennævnte muligheder påskønner foreningen, når beboerne udviser ansvar for eget affald og selv skaffer sig af med det.

Vi henviser til kommunens genbrugsplads:

Næstved Genbrugsplads, Ved Fjorden 7, 4700 Næstved, tlf.: 55 73 48 16.

Hjemmeside: www.naestved-affald.dk.

Ved større mængder affald:

Ved større renoveringer af lejligheder, køkkener, badeværelser og udskiftning af hele møblementer skal beboerne selv sørge for transport til Næstved Genbrugsplads, Ved fjorden 7, Ydernæs, 4700 Næstved.